Salgsbetingelser

Salgsbetingelser

Prisforbehold: Forbehold for uvarslede prisjusteringer over for forhold, som vi ikke har indflydelse på

Mængdeforbehold: Forbehold for udsolgte varer og årgange. Årgange kan ændres uden varsel. Bemærk at nogle vine kun føres i begrænsede mængder.

Alle priser er inkl. moms. Mindste salg er en flaske. Prisliste pr. 1. januar 2022

Betalingsbetingelser: Netto kontant – medmindre andet er aftalt